พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์มหิดล

พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ‘ทริกอาย’ ย่านฮงแด เมื่อบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2555 พสกนิกรต่างตื่นเต้นกับการปรากฎตัวอย่างกระทันหันขององค์หญิงฯ

ผู้คนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติในวันนั้นได้พบกับองค์หญิงโดยบังเอิญ และเมื่อได้ทราบแน่ชัดว่าเป็นองค์หญิง จากไทย ก็ต่างพากันใช้มือถือของตนถ่ายรูปเก็บเอาไว้ด้วยความตื่นเต้น

เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมาพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เยือนประเทศเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพิพากษาคดีอาชาญกรรม แห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ร่วมกับรองรัฐมนตรีแห่งกระทรวงยุติธรรม, ท่านเอกอัครราชฑูตของประเทศไทย, ผู้รักษาความปลอดภัย และข้าราชบริพารกว่า 200 คน มาร่วมกิจกรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้มีตารางงานอย่างเป็นทางการ ในช่วงระยะเวลา 3 วัน และในช่วงหลังจากนั้นได้ทรงใช้เวลาส่วนตัวเสด็จเที่ยวชมย่านฮงแด กับข้าราชบริพารผู้ติดตามพระองค์เพียงไม่กี่คน 

องค์หญิงฯ ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทรงสำเร็จการศึกษาด้าน นิติศาสตร์มหาบัณฑิตและนิติศาสตร์ดุษฎีมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโทและเอก) ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกาฯ จนได้เป็นนักอัยการ ในปี ค.ศ.2006 จากข้อมูลข้างต้นนี้ จึงได้มีการเรียกพระนาม เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์มหิดล พระองค์นี้ว่า “องค์หญิงฯ นักอัยการ” ซึ่งเป็นชื่อที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ใน หมู่พสกนิกรขณะนี้

เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์มหิดล ยังได้ดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการกระทำรุนแรงกับผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีโปรเจคที่ช่วยดูแลและพัฒนานักโทษหญิง เป็นต้น จากการที่องค์หญิงฯ ได้มีบทบาทอย่างโดดเด่นในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมอย่างมากมายนี้ จึงได้รับการประเมินให้เป็น ผู้หญิงยุคใหม่ ของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้

เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์มหิดล พระองค์นี้กำลังได้รับความนิยมจากสาธารณชน ให้เป็นผู้สืบต่อรัชทายาทลำดับที่สามอีกด้วย
 
ที่มา : http://www.newdaily.co.kr/news/article.html?no=120427

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.46.220.49|1.46.220.49) on 2015-08-10 14:14

Trick Eye Museum View my profile

Recommend