วิธีการเดินทาง

posted on 03 Jan 2013 12:54 by trickeye

สาขา Seoul (Hongdae) เดินตรงมาจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 สถานี Hongik University ทางออกที่ 9 ประมาณ 5-10 นาที Trickeye Museum จะตั้งอยู่ใกล้กับ โรงละคร Nanta สาขา Hongdae  

ติดต่อสอบถาม Email : 

Tel : +82-2-3144-6300

เว็บไซต์ Trick Eye Museum  http://trickeye.com/seoul/en http://trickeye.com/seoul/Thai

เพจ Trick Eye Facebook  https://www.facebook.com/trickeye.museum/

เพจ Trick Eye Twitter  https://twitter.com/trickeye_museum    

 

   

สาขา Busan รถไฟใต้ดินของเมือง Busan สาย 1 ไปยังสถานี Jagalchi ออกทางออกที่ 7 หรือ Airport Bus สาย 1 จากสนามบินนานาชาติ Busan ลงป้าย Jagalchi Market Entrance 
Tel : +82-51-557-1577

http://trickeye.com/busan/en    

 

สาขา Jeju  ตั้งอยู่ที่เดียวกับ พิพิธภัณฑ์ตานานกรีก ที่ตั้ง : San 30-12, Geumak-Ri, Hallim-Eup, Jeju-do, Korea

http://trickeye.com/jeju/en http://greekmythology.co.kr/english/

Trick Eye Museum View my profile

Recommend